EDREMİT, 2023’E HAZIRLANIYOR..

Ana Sayfa » Haberler » EDREMİT, 2023’E HAZIRLANIYOR..
Paylaş
Tarih : 09 Haziran 2017 - 12:41

EDREMİT, 2023’E HAZIRLANIYOR..

Edremit İlçemizin 2023 Hedefleri doğrultusunda “Marka Şehir Edremit” olarak anılması ve örnek gösterilmesi için Ar-Ge çalışmalarını sürdüren Edremit Kaymakamlığımız Proje Koordinasyon Birimimizce hazırlanan ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Teknik Destek Programı 2. Döneminde başarılı bulunarak teknik destek almaya kazanan 3 projemiz için Teknik Destek imza töreni gerçekleştirildi.

Sözleşme İmzalama töreninde; “Edremit 2023’e Hazırlanıyor” Sürdürülebilir Kalkınma Planı Hazırlanması için Stratejik Düşünme, Planlama ve Saha Analiz Çalışması, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Eğitimi ve “Edremit Yüzünü Güneşe Dönüyor” Güneş Enerjisi (Fotovoltaik Sistemler) Teknik Destek Eğitimi için imzalar atıldı.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) hizmet binasında gerçekleştirilen imza törenine Genel Sekreter Kasım Özek, İlçe Kaymakamımız Ali Sırmalı, Doç.Dr.Raif Sakin, Öğt.Gör.Dr. Serkan Sezen, İlçe Mal Müdürü V. Semra Sipahi, Defterdarlık Uzmanı Mahmut ŞEN ve İlçe Proje Koordinasyon Birimi Sorumlusu Selma Tekçe katıldı.

 İmza töreninde konuşan Genel Sekreter Özek: “Kurulduğumuz günden beri Teknik Destekte yaklaşık olarak 160 proje destekledik. Balıkesir ve Çanakkale’de 1.3 milyon kaynağı eğitime harcadık. Bu kapsamda Teknik Destek ile 5 bin kişiyi destekten yararlandırmış olduk. Teknik Desteği önemsiyoruz. Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için bölgemizde ve ülkemizde her şeyden önce yetişmiş beşeri kaynakların olması gerekir. Dolayısıyla beşeri kaynakların niteliklerinin artmış olması aynı zamanda da ülkesel düzeyde de bir üst sınıfa geçmemize imkan sağlıyor. Bu nedenle tüm Kalkınma Ajansları Teknik Desteklere devam ediyor. Biz de aynı şekilde devam ediyoruz. Bu yıl Teknik Destek kapsamında bütçemizi yüzde yüz arttırdık. Edremit Kaymakamlığını yapmış olduğu projelerden dolayı tebrik ediyorum. Bu dönemde ve geçen dönemde de Edremit İlçesine teknik destek sağladık. Bu projelerin başarılı bir şekilde uygulanmasını diliyorum” dedi.

İmza törenine konuşan Kaymakam Ali Sırmalı: ” Ülkemiz sürdürülebilir kalkınma yolunda çeşitli ekonomik ve sosyal politikalar geliştirerek hızlı bir şekilde büyümesini sürdürmektedir Biz de bu doğrultuda Edremit İlçemizin 2023 Hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlandığı  “Marka Şehir Edremit” olarak anılması ve örnek gösterilmesi  için üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz. İlçemizin gelişmesi, kalkınması ve tanıtılması yolunda önemli adımlar atılması için Edremit Kaymakamlığı olarak öncü bir rol üstlenerek çeşitli projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda      Edremit Kaymakamlığımız tarafından son üç ayda hazırlanan 5 projemizin Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanmasından büyük mutluluk duyduk.

Kalkınma ve gelişme insan odağında gerçekleşen bir süreçtir. Bu noktada; “insan kaynağına” yapılacak  yatırım sürdürülebilir bir büyümeyi de beraberinde getirecektir.  İlçemizde  proje kültürünün benimsenmesinin ve yerleştirilmesinin yerel ve bölgesel kalkınmaya yönelik  önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Edremit Kaymakamlığı olarak Kalkınma Ajanslarının sağladığı  teknik destekleri önemsiyoruz. Bu doğrultuda daha önce Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve 40 kişilik bir katılımcıya verdiğimiz “Gelecek Proje ile Şekilleniyor” proje yazma eğitimimiz meyvelerini vermeye başladı. Eğitimimiz sonunda Edremit Kaymakamlığı olarak yeni bir platformun temelini “Edremit Proje Koordinasyon Birimi”ni hayata geçirerek attık.

Edremit kaymakamlığı proje koordinasyon birimimiz her hafta düzenli olarak toplantılar yaparak; ilçemizde proje yazma kültürünü yerleştirmek, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin ilçemize dönük çalışmalarının tek elden koordine edilmesini sağlamak,  ilçenin gelişimi adına yerel potansiyelin belirlenerek, bu potansiyeli harekete geçirmeyi, gittikçe çeşitlenen toplumsal ihtiyaçları karşılayacak kamu hizmetlerini planlanmak,  ortak akıl oluşturmak, sorunlara çok boyutlu çözümler sunmak gibi  Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir. Bundan sonrada ilçemizin projelerle anılan ve projelerle gelişen bir ilçe konumuna gelmesi için daha çok proje üretme gayreti içinde olacağız. Bu kapsamda projelerimizin kabul görmesinde başta Sayın Valimiz Ersin Yazıcı’ya Güney Marmara Yönetim Kurulu Üyelerine ve Genel Sekreter Sayın Kasım Özek’e teşekkür ediyorum” dedi.

1-   “Edremit 2023’e Hazırlanıyor” Sürdürülebilir Kalkınma Planı Hazırlanması için Stratejik Düşünme, Planlama ve Saha Analiz Çalışması

            Ülkemizin ortaya koyduğu 2023,2053 ve 2071 hedeflerine doğrudan ve dolaylı olarak katkıda bulunmak için ilçemize yönelik hedefler ile uygulama stratejileri doğrulusunda, bugünden bir vizyon geliştirilmesi, bu vizyon doğrultusunda ulaşılmak istenen hedefler ile hedeflere ulaşmayı sağlayacak strateji ve iyi tasarlanmış politikaların belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur.

            Bu doğrultuda hazırlanan projemiz ile Edremit ilçemizin sahip olduğu eşsiz güzellikleri, doğal, tarihi ve kültürel değerleriyle birlikte  tüm potansiyellerinin ön plana çıkarılması,  Edremit’in öncelikleri, hedefleri ve hedeflerini içeren stratejilerin belirlendiği 2023 vizyonlu sürdürülebilir kalkınma planı oluşturulması için teknik destek eğitimi alınacaktır. Bu kapsamda ilçenin yetkilileri, sektör temsilcileri ve tüm paydaşlarla arasında koordinasyonun sağlanması, sinerji oluşturularak ortak bir hedefte buluşturulması ve ortak bir vizyona sahip olunması oldukça önemlidir. Bu nedenle Edremit Kaymakamlığı koordinasyonunda yapılacak saha çalışmaları sonucunda ilçe durum analizinin çıkarılarak Edremit ilçemizin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri belirlenerek işlendiği, kısa orta ve uzun vadede hedeflerinin yer aldığı sürdürülebilir bir Kalkınma Planı hazırlanması sağlanacaktır.

            Hazırlanacak bu plan ilçenin gelecekteki gelişimine rehberlik ederek, Edremit’in 2023 vizyonunu belirleyecek stratejilerin üretilmesine öncülük etmiş olacaktır. Bu proje kapsamında 25 kişilik alanında uzman katılımcılara 7 günlük bir eğitim verilecektir.

2- Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Eğitimi”

            Ülkemizde ve ilçemizde tüm kurumlar tarafından kullanılan KBS Sisteminin öğrenilmesi ve uygulanmasında çeşitli zorluklar yaşanmaktadır. İlçemizde de tüm kurumlarca aktif bir şekilde kullanılan bu sistem doğru bir şekilde kullanılmadığı takdirde kamu zarara uğramakta ve kamu kaynaklarında azalışa neden olmaktadır. Edremit Kaymakamlığı olarak daha önce Güney Marmara Kalkınma Ajansınca desteklenen kamu hizmet sunumunun etkin ve verimli olması yönündeki projemiz ile de alakalı olarak KBS sistemini kullanan kullanıcıların yetkinliklerinin artırılması kamu hizmet sunumunun verimli ve kaliteli olması, dolayısıyla kamunun zarara uğramasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bu proje kapsamında 50 kişilik hedef grubuna 5 günlük bir eğitim verilecektir.

3“Edremit Yüzünü Güneşe Dönüyor” Güneş Enerjisi (Fotovoltaik Sistemler) Teknik Destek Eğitimi

            Dünyada ülkelerin enerji ihtiyaçlarını yerli kaynaklarla karşılayarak dışa bağımlılıklarının azaltılması, kaynakları çeşitlendirerek sürdürülebilir enerji kullanımının sağlanması ve enerji tüketimi neticesinde çevreye verilen zararların en aza indirilmesi açılarından Yenilenebilir enerji  son derece önemli bir yere sahiptir.

            Bugün dünya genelinde tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 20’si yenilenebilir kaynaklardan elde edilmektedir.  Yenilebilir enerji kaynakları arasında yer alan güneş enerjisi potansiyeli açısından Türkiye, coğrafi konum itibariyle açısından birçok ülkeye göre şanslı durumdadır.

            Yine içerisinde yer aldığımız bölgemiz ise güneş enerjisi açısından 2 bin 430 saat güneşlenme süresiyle, güneş enerjisi üretiminde dünya lideri olan Almanya ortalamasının bir buçuk katından fazla  güneşlenme süresine sahip olmasına rağmen bu potansiyeli yeterince kullanamamaktadır. Bu nedenlerle Edremit Meslek Yüksekokulumuzun başvuru sahibi olduğu projemiz ile doğrudan kolayca elektrik enerjisine dönüştürülebilmesi gibi avantajlara sahip sistem olan fotovoltaik sistemlerin ilçemizde yaygınlaştırılması, farkındalığın artırılması, bu alanda yapılacak uygulama sayısını artırılması ve enerji yatırımlarının ilçemize çekilmesi hedeflenmiştir.  Bu proje kapsamında 50 kişilik alanında uzman (elektrik ve enerji) katılımcılara 7 günlük bir eğitim verilecektir.

 

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

BAŞKAN ARSLAN KURBAN BAYRAMI’NI KUTLADI

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, bir mesaj yayınlayarak vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı. Edremit Belediye Başkanı Selman

BAŞKAN DEVECİLER BAYRAM MESAJI

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını

Başkan Yılmaz; 34 yıllık sorunu çözdü

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ortaya koyduğu irade ile 18.02 bölgesinde 34 yıldır çözülemeyen mülkiyet sorununu çözerek

Facebook Hesabınızla Bu Habere Yorum Yapabilirsiniz

Yorum Yap

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz